ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.de hot!
9.00€
1 سال
9.00€
1 سال
9.00€
1 سال
.eu
12.00€
1 سال
12.00€
1 سال
12.00€
1 سال
.com
14.00€
1 سال
14.00€
1 سال
14.00€
1 سال
.net
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
.org
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
.info
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
.biz
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
.at
22.00€
1 سال
22.00€
1 سال
22.00€
1 سال
.ch
18.00€
1 سال
18.00€
1 سال
18.00€
1 سال
.tv
45.00€
1 سال
45.00€
1 سال
45.00€
1 سال
.me
22.00€
1 سال
22.00€
1 سال
22.00€
1 سال
.xyz
14.00€
1 سال
14.00€
1 سال
14.00€
1 سال
.group
46.00€
1 سال
46.00€
1 سال
46.00€
1 سال
.bayern
66.00€
1 سال
66.00€
1 سال
66.00€
1 سال
.cloud
46.00€
1 سال
46.00€
1 سال
46.00€
1 سال
.cafe
58.00€
1 سال
58.00€
1 سال
58.00€
1 سال
.shop
70.00€
1 سال
70.00€
1 سال
70.00€
1 سال
.clinic
70.00€
1 سال
70.00€
1 سال
70.00€
1 سال
.computer
46.00€
1 سال
46.00€
1 سال
46.00€
1 سال
.fitness
46.00€
1 سال
46.00€
1 سال
46.00€
1 سال
.game
499.00€
1 سال
499.00€
1 سال
499.00€
1 سال
.codes
50.00€
1 سال
50.00€
1 سال
50.00€
1 سال
.fun
21.50€
1 سال
21.50€
1 سال
21.50€
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains